Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kuryłówka
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1284 - BIP - Urząd Gminy Kuryłówka”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Kuryłówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.kurylowka.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2003-03-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-11. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast klawisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast klawisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Szałajko, sekretarz@kurylowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2438010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kuryłówka

Budynek Urzędu Gminy Kuryłówka położony jest w centrum miejscowości. Został wzniesiono w latach 60-tych XX wieku, nie spełnia obecnych standardów określonych dla budynku użyteczności publicznej. Działka na której jest posadowiony znajduje się przy zbiegu dróg wojewódzkiej na kierunku Leżajsk - Naklik i drogi powiatowej w kierunku Brzyskiej Woli oraz drogi gminnej biegnącej w stronę kościoła parafialnego która łączy się z drogą wojewódzką. Przy drodze powiatowej znajduje się parking dla klientów urzędu.

Parking dla osób z ze szczególnymi potrzebami

Klienci z szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z parkingu znajdującego się za budynkiem Urzędu Gminy Kuryłówka do którego dojazd znajduje się od strony drogi gminnej, a także od strony drogi powiatowej, wjazd tuż za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce.

Wejścia do budynku Urzędu Gminy Kuryłówka

Do budynku urzędu można wejść poprzez cztery wejścia. W okresie pandemii Covid 19 korzystamy tylko z wejścia głównego znajdującego się od strony drogi powiatowej.

Obsługa klienta z szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami która chce dostać się do budynku Urzędu Gminy Kuryłówka głównym wejściem napotka na przeszkodę w postaci schodów. Tuż przy wejściu na pierwszy stopień (po lewej stronie) umieszczono dzwonek którym należy przywołać pracownika Punktu Obsługi Interesanta. Pracownik wskaże osobie z ze szczególnymi potrzebami odrębne wejście z podjazdem dostosowanym dla wózków inwalidzkich (wejście od strony drogi gminnej) przez które można dostać się na parter urzędu. Tu do klienta zostanie przywołany merytoryczny pracownik. Ten sposób postępowania zaleca się dla wszystkich osób z niepełnosprawnością ruchowa i osób niewidzących lub słabowidzących.

Budynek urzędu nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Uwagi końcowe:
Budynek Urzędu Gminy Kuryłówka został wybudowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Z tego względu nie spełnia i nie będzie spełniał wymogów dotyczących dostępności architektonicznej w szczególności dostępu do biur na piętrze budynku. Istniejący korytarz o szerokości 1,2 m wyklucza jakąkolwiek komunikację osób na wózku, a także poruszanie się  osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obsługa osób z szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Kuryłówka odbywać się będzie w sposób opisany jw. Dedykowanym pomieszczeniem do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami jest pokój nr 31znajdujący się na parterze budynku.

Stanowisko  obsługi klienta Urzędu Gminy Kuryłówka jest wyposażone w pętle indukcyjną .

Metryka

data wytworzenia
2020-12-11
data udostępnienia
2020-12-11
sporządzone przez
INTERmedi@ Spółka Jawna
opublikowane przez
Darnia Aureliusz
ilość odwiedzin
342
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.